CTIF har komiteér innen ulike fagfelt, og CTIF Norge er representert i flere av disse komitéene.   

Representant i komiteer deltar på møter, diskuterer temaer og deler erfaringer som er gjeldende for de respektive komiteene. Hver komite får avsatt en fastsatt sum som disponeres til reise og opphold på komitemøte.

 

Vi søker etter deg som er engasjert og ønsker å være en ressurs innenfor:

 

Firefighters health commission.  

Mer informasjon om komiteens arbeid finner du her: Firefighters health commission,

 

Volunteer firefighters commission. Denne komiteen behandler mange temaer som angår deltidsbrannvesen (til tross for navnet på komiteen).

Mer informasjon om komiteens arbeid finner du her. Volunteer firefighters commission

 

Women in fire and rescue services commission.

Mer informasjon om komiteens arbeid finner du her. Women in fire and rescue services commission.

 

Forest fires

Mer informasjon om komiteens arbeid finner du her. Forest fire commission

 

Dersom du kunne tenke deg å være representant for Norge i en av disse komiteene, send inn litt informasjon om deg selv. Om du ønsker mer informasjon, kontakt  styreleder Ole j. Hansen. olejahansen@gmail.com, tlf. 906 19 465

 

Frist for å melde interesse er 15 april.

 

Deltakere i komiteer må være medlem av CTIF.