CTIF Norge samarbeider med International Fire Academy i sveits. Med bakgrunn i dette samarbeidet har vi fått tilbud om plasser på kurs Tunnel Training.

Kurset er både for slokkemannskap/brannmenn og ledere. Øvelser og posisjoner roterer.

Tid: Uke 45. 5 november.

Norway Fire Department Training programme

 

 

Pris: CHF 3 600,-.    Full board and accomodation included.

 

 

Plassene holdes til 17 august.

Link til IFA: www.IFA-Swiss.ch