FOREBYGGENDE KOMITE

Internasjonalt

CTIF’s komitee <<Fireprevention comission>> er en internasjonal arbeidsgruppe som har som oppgave å utveksle og dele erfaringer innen det forebyggende området blant medlemslendene. Hovedfokus er rettet mot brannforebyggende tiltak, men også andre områder der forebygging er aktuelt vil være tema innen gruppen.

Komiteen har som oppgave å informere om de ulike landenes organisering når det gjelder forebyggende arbeid innen brannvesen men også på departementsnivå, samt utveksle brannrelatert statistikk.

Målet er ved hjelp av dette samarbeid i arbeidsgruppen å bidra med bedre forebyggende arbeid innen brannsikkerhet for alle grupper i samfunnet.

Møte gjennomføres én gang per år.

Leder: Ales Jug, e-mail: ales.jug@fkkt.uni-lj.si

 

Nasjonalt

Den forebyggende komiteen i Norge skal bidra med kompetanse til den internasjonale komiteen, og sørge for at erfaringer, kunnskap og tiltak basert på andre lands løsninger kommer tilbake til berørte parter i Norge gjennom brannvesen og departement.

Leder: Janne Hovdenakk, e-mail: janne@follobrannvesen.no

Link til de internasjonale sidene: http://www.ctif.org/fire-prevention

 

CTIF-møte i den brannforebyggende komitéen i Norge18. og19. juni 2013

I år stod Norge som arrangør av det årlige møtet i den brannforebyggende komiteen i CTIF.

Møteplass og verdt for møtet var Norges Brannskole i Fjelldal, Tjeldsund kommune.

Det ble et meget vellykket møte med deltakere fra flere av medlemslendene i Europa. Fra Finland var Matti Orrainen og Ilpo Leino representerte. Sveriges representant var Hans Andersson, og fra Slovenia kom Ales Jug, samt fra Ungarn Zoltan Hidas. I tillegg til Norges representant i gruppen (Emil Lerdahl), var også Ole Hansen fra CTIF Norge med på møtet.

Møtet ble lagt opp til at dag én innholdt en rekke forelesninger der tema var ”brann- og skadeforebygging blant eldre og funksjonshemmede”.

Blant foreleserne var Stig Fredrikson og Børge Ytterstad fra Norsafety, som fortalte om hvordan de arbeider lokalt og regionalt i Harstad kommune og Troms fylke med å forebygge ulykker blant eldre.

Fra Finland hold Kirsi Rajaniemi et interessant foredrag om den nye brannlovgivingen i Finland, og Seppo Pekurinen ga oss innblikk i forsikringsarbeidet og hva brannulykker koster Finland hvert år.

Norges egen representant, Emil Lerdahl, holdt et foredrag om NOU-rapporten ”Trygg hjemme”, og avslutningsvis holdt Ales Jug fra Slovenia et innlegg om hvordan man kan forebygge karbonmonoksidulykker blant brannmenn..

Dag én ble avsluttet med en guidet tur rundt øvelsesfeltet på Norges brannskole, før den sosiale delen og middagen startet. Det ble en fantastisk flott båttur med middag bestående av fiskesuppe, reker og brød. Deltakerne fikk også mulighet å prøve på Nord-Norsk fisking, og det som vanlig med fiskegaranti, hvilket var stor succé!

Dag to på møtet ble lagt opp til interne saker i komiteen der det blant annet ble bestemt at Ales Jug fra Slovenia tar over som leder for den brannforebyggende gruppen. Neste års møte bli i Finland 4-5/6.

Emil Lerdahl
Norges Brannskole

Møterapporter og andre oppslag: 

2013 Fjelldal, Norge: 
http://www.ctif.fi/resources/userfiles//File/CTIF%20Fire%20Prevention//2013__Minutes_Fjelldal.pdf 

2012 Stockholm, Sverige: 
http://www.ctif.fi/resources/userfiles/File/CTIF%20Fire%20Prevention/2012_Stockholm_minutes.pdf 

2011 Bled, Slovenia: 
http://www.ctif.fi/resources/userfiles/File/CTIF%20Fire%20Prevention/2011_Bled_minutes.pdf