The CTIF Fire Prevention Commission was founded in 2001 in order to:

– Assess fire related risks and propose adequate fire prevention measures,
– Examine fire safety and propose fire safety solutions for various types of premises,
– Understand leading causes of home structure fires and home fire injuries and casualties and develop a measure to prevent them,
– Evaluate the risks to fire department personnel and suggests prevention measures to avoid them,
– Analyze and improve fire safety and fire prevention codes of practice, guidelines, and standard

 

Internasjonalt

 

Leder: Ales Jug, e-mail: ales.jug@fkkt.uni-lj.si

Nasjonalt

Leder: 
 
Link til de internasjonale sidene: http://www.ctif.org/fire-prevention

 

 

 

 

 

 

 

CTIF-møte i den brannforebyggende komitéen i Norge18. og19. juni 2013

I år stod Norge som arrangør av det årlige møtet i den brannforebyggende komiteen i CTIF.

Møteplass og verdt for møtet var Norges Brannskole i Fjelldal, Tjeldsund kommune.

Det ble et meget vellykket møte med deltakere fra flere av medlemslendene i Europa. Fra Finland var Matti Orrainen og Ilpo Leino representerte. Sveriges representant var Hans Andersson, og fra Slovenia kom Ales Jug, samt fra Ungarn Zoltan Hidas. I tillegg til Norges representant i gruppen (Emil Lerdahl), var også Ole Hansen fra CTIF Norge med på møtet.

Møtet ble lagt opp til at dag én innholdt en rekke forelesninger der tema var ”brann- og skadeforebygging blant eldre og funksjonshemmede”.

Blant foreleserne var Stig Fredrikson og Børge Ytterstad fra Norsafety, som fortalte om hvordan de arbeider lokalt og regionalt i Harstad kommune og Troms fylke med å forebygge ulykker blant eldre.

Fra Finland hold Kirsi Rajaniemi et interessant foredrag om den nye brannlovgivingen i Finland, og Seppo Pekurinen ga oss innblikk i forsikringsarbeidet og hva brannulykker koster Finland hvert år.

Norges egen representant, Emil Lerdahl, holdt et foredrag om NOU-rapporten ”Trygg hjemme”, og avslutningsvis holdt Ales Jug fra Slovenia et innlegg om hvordan man kan forebygge karbonmonoksidulykker blant brannmenn..

Dag én ble avsluttet med en guidet tur rundt øvelsesfeltet på Norges brannskole, før den sosiale delen og middagen startet. Det ble en fantastisk flott båttur med middag bestående av fiskesuppe, reker og brød. Deltakerne fikk også mulighet å prøve på Nord-Norsk fisking, og det som vanlig med fiskegaranti, hvilket var stor succé!

Dag to på møtet ble lagt opp til interne saker i komiteen der det blant annet ble bestemt at Ales Jug fra Slovenia tar over som leder for den brannforebyggende gruppen. Neste års møte bli i Finland 4-5/6.

Emil Lerdahl
Norges Brannskole

Møterapporter og andre oppslag: 

2013 Fjelldal, Norge: 
http://www.ctif.fi/resources/userfiles//File/CTIF%20Fire%20Prevention//2013__Minutes_Fjelldal.pdf 

2012 Stockholm, Sverige: 
http://www.ctif.fi/resources/userfiles/File/CTIF%20Fire%20Prevention/2012_Stockholm_minutes.pdf 

2011 Bled, Slovenia: 
http://www.ctif.fi/resources/userfiles/File/CTIF%20Fire%20Prevention/2011_Bled_minutes.pdf