CTIF Hazmat-komiteen 

Internasjonalt:  

Komiteen er en internasjonal arbeidsgruppe som har som oppgave å utveksle kunnskaper og erfaringer på området farlige stoffer omkring spørsmål på områder som bla. omfatter regelverksutvikling og operativ evne. Arbeidet omfatter også medvirkning i arbeidet til andre organisasjoner, for eksempel IAEA, FN, NATO og EU. Arbeidsgruppen består av medlemmer fra ca. 25 land og møtes to ganger per år.

Leder:  Janssen, B.M.G., email: janssen@gez-brandweer.nl 

 

Nasjonalt: 

Komiteen i Norge har som oppgave å bidra med kunnskaper om hendelser og tiltak i Norge på farlige stoffer-området som er relevante for brannvesenet, både av forebyggende og beredskapsmessig art.  Videre er det en oppgave å fange opp tilsvarende erfaringer og tiltak i de andre landene, for eventuell anvendelse og bekjentgjøring i Norge. Det er også viktig å arbeide for at informasjon tilflyter de norske brannvesnene for eksempel gjennom opplæringen av disse. 

Leder: Magne Finholdt

E-post: Magne.Finholth@gmail.com. 

Vararepresentant: Tor Arne Elvrum

Link til de internasjonale sidene: http://www.ctif.org/hazardous-materials

Her ligger oppsummering fra komiteens aktivitet i 2012:
CTIF HAZMAT COMMISJON – NORSK RAPPORT FOR 2012.pdf
 
Link til den internasjonale komiteen: http://ctif.org/-Hazardous-materials