Main activities / purpose of Commission Fire and rescue at airports:
One annual meeting Mission Statement: The CTIF Airports Commission mission is to encourage and facilitate the sharing of best practice in aviation fire fighting. To recognise and participate in research and development and new technologies. To promote the sharing of the best practice in training, equipment and vehicles. The aim is to ensure and improve the safety of passengers, crew and staff.

International:

Leder: 

 

National:

Leder: Trond Joranger –  Avinor.    epost; trond.joranger@avinor.no
Her er link til den internasjonale flyplasskomiteen: https://www.ctif.org/index.php/commissions-and-groups/fire-and-rescue-airports

 

CTIF Rescue and Fire Fighting at Airports Commission er det offisielle navnet på komiteen og den ledes av Veli-Matti Saaskilahti fra Finland. Komiteen ble ledet av Ole J. Hansen fra 2006 til 2011.

Hvert år møtes komiteen til en årlig samling over tre dager hvor aktuelle temaer innen brannvern på flyplassene og brann og redningstjenesten mot fly/bygninger presenteres og diskuteres. Utover dette er det jevnlig kontakt mellom komite medlemmene i andre sammenhenger.

Forslag og vedtak til forbedringer fremmes videre til ICAO for endringer av det internasjonale regelverket som alle verdens flyplasser og land er underlagt. Spesielt gjelder dette Annex 14 som omhandler Brann og Redningstjenesten på flyplassene. (ICAO er forkortelse for FN organet International Civil Aviation Organization.)

Komiteen har også vært meget delaktig i EASA’s forslag til nye Europeiske Forskrifter for flyplassene som kommer i januar 2014. Forslag til forbedringer innen utstyr og materiell tas mot leverandørene innen fagområdet.

Samlingen i 2012 ble avholdt i Budapest i juni med Budapest Airport som vert. På møtet var det 17 deltakere fra 11 land. Deltakerne var personer fra ICAO, luftfartsmyndigheter, kommunale brannvesen, flyplassbrannvesen og firmaer innen fagområdet. I 2011 ble møtet avholdt i Linz, Østerrike med Rosenbauer som vertskap.

I november 2012 arrangeres Nordisk møte i Stockholm med deltakere fra Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Komiteen er i stadig vekst og har de siste årene fått nye medlemmer fra Belgia, Bulgaria, Hellas, Danmark og flere leverandørfirmaer.

I Norge ble det arrangert et seminar i mars 2012 på Quality Airport Hotel, Gardermoen, som tok opp aktuelle temaer innen Brann og Redningstjenesten på flyplassene. Seminaret var beregnet for alle norske flyplasser og Brann og Redningstjenesten.

CTIF Norge har arrangert slike seminarer de siste årene og i 2013 arrangeres nytt seminar på samme sted 11 – 12 mars.

CTIF Norge planlegger å arrangere slike konferanser hvert år i fremtiden.

 

Heathrow crash 17. januar 2008 

Årsrapporter og andre oppslag:

Årsrapport 2011

Årsrapport 2010

Andre oppslag:

IAFPA Mag Ad

CTIFGeneralAssembly2009.Presentation.

Brüssel Airport, Kalitta crash 25. mai 2008

Heathrow crash 17. januar 2008

Heathrow crash, pictures

Minutes of meeting Helsinki.2007