CTIF NORGE.

Et hvert medlemsland i CTIF er forpliktet til etablere en nasjonal CTIF komite. Den nasjonale komiteen skal sørge for at de oppgaver som naturlig faller på det enkelte medlemsland i CTIF blir ivaretatt. CTIF Norge deltar hvert år med deltakere på den årlige CTIF samlingen. Leder og et eller to styremedlemmer møte på Delegates Assembly.

CTIF Norge har i dag medlemmer fra statlige myndigheter, kommunale brannvesen, flyplassbrannvesen, ideelle organisasjoner, forsikringsselskap og brannrelaterte firmaer.

CTIF har som mål å være en bidragsyter innen fagområdet og blant annet arrangere faglige seminarer/symposier. De siste årene har det blant annet blitt arrangert skogbrannseminar og et seminar om fremtidige endringer innen norske brannvesen. Det planlegges også et seminar om brannsikkerhet på flyplasser.

Aktiviteten i CTIF Norge har vært økende de siste årene etter en del år hvor virksomheten lå litt nede. Målet er å bli en ledende organisasjon innen fagområdet i Norge og kunne bidra aktivt i dette arbeidet.

Samarbeid med de andre Nordiske landene gjøres gjennom årlige Nordiske møter. I oktober 2007 var CTIF Norge vert for årets Nordiske samling. Neste møte blir i Danmark i januar 2009.

Ønsker du å bli medlem av CTIF? Trykk her