Styrets sammensetning
Leder: Ole J. Hansen, Brann/Redning – Oslo Lufthavn Epost: olejahansen@gmail.com  Tlf. +47 906 19 465

Nestleder: Ove Brandt, Finans Norge

Epost: ove@brannbrandt.no

Kasserer: Rune Toverud, Kongsberg brann og redning Epost:rune.olstad.toverud@kongsberg.kommune.no   Tlf. +47 481 66 566
Sekretær: Janne Hovdenakk, Follo Brannvesen IKS Epost: janne@follobrannvesen.no Tlf. +47 957 53 428

Styremedlem: Per Arne Lindvik, Teknologisk Institutt

Epost:  perarne@lindviken.no Tlf. +47 911 23 985

Styremedlem: Carsten Aschim, DSB

Epost: carsten.aschim@dsb.no Tlf. +47 91 78 91 36

Styremedlem: Ulrich Bergkvist, Avinor

Epost: ulrich.bergkvist@avinor.no

Styremedlem: Sindre Egeness, Ålesund brannvesen KF Epost:Sindre.egeness@aabv.no  Tlf. +47 
Norske medlemmer i CTIFs komiteer
Forest fires: Ove Stokkeland,Grenland Brann og Redning Epost: ove.stokkeland@gbr.no
Extrication and New Technology: Ingar Danielsen Epost: ingar.danielsen@hbr.no Vara: Svein Thelin Knutsen Epost: svein.thelin.knutsen@rogbr.no
Hazardous material: Magne Finholdt Epost:Magne.Finholth@gmail.com

Women in Fire and Rescue Services: Ine Olsen Ine.olsen@kongsberg.kommune.no

Fire Investigations Group: Janne Hovdenakk Epost:janne.hovdenakk@follobrannvesen.no

Fire and Rescue at Airports: Ulrich Bergkvist

Epost: ulrich.bergkvist@avinor.no

Vara: Ole j. Hansen Epost:olejahansen@gmail.com

Fire Prevention:

Ta kontakt om du ønsker å være med i komiteen

 Tunnel fire: Per Arne Lindvik Epost: perarne@lindviken.no
 Firefighters health commission:  Anders Geertsen andgee@kvam.kommune.no
 Volunteer Firefighters commission: Arne Bu Epost: arne.bu@eidfjord.kommune.no