Tunnel fire working group 

Komiteen har som oppgave å gjøre kjent de ulike land sine utfordringer knyttet opp mot tunnelsikkerhet.

Hva gjøres ang øvelser og  opplæring, utstyr m.v. for de som skal bekjempe branner på et operativt nivå, samt at

forbyggende tiltak  også  være  en del av arbeidsområde.  Problemstillinger med forskjellige typer tunneler og ventilering av disse.

Basert på dette ønsker  komitéen bidra til å finne løsninger for de utfordringer som vi har ved tunnelbranner.

 

 

 

 

Leder Norge: Per – Arne Lindvik

Epost: per.arne.Lindivik@kiwa.no