Velkommen til CTIF Norge

CTIF inviterer til  Fagwebinar – Sikkerhet på veg og innsatspersonellets psykiske helse

  • Arbeid på eller ved veg etter ulykker er forbundet med høy risiko. Det har vært flere fatale hendelser og mange mindre ulykker gjennom årene. Hvordan kan brannvesenet redusere risikoen og oppnå en tryggere arbeidsplass?
  • Arbeidsoppgaver og inntrykk ved hendelser påvirker hver enkelt på forskjellige måter. Er vi flinke nok til å ivareta oss selv og hverandre?

Les mer her

 

 

 

CTIF er en internasjonal organisasjon som har som sin primære oppgave å fremme internasjonalt samarbeid innen områdene brannberedskap, redning og forebyggende brannvern. I dag er 39 land medlem i CTIF – blant disse også Norge. I tillegg er mange firmaer assosierte medlemmer.

CTIF ledes av «The Executive Committee». Denne består i dag av president, generalsekretær, kasserer og 5 visepresidenter. Hvorav en fra de assosierte medlemmene.

Admin for the Slovenian civil protectian and disaster reliet. Head og Slovenia National firefighter school. Before elected President in 2020, Mr Dubravac served as Vise President since 2015.

Milan Dubravac  President of CTIF international

The Executive Committee velges på Delegates Assembly som er CTIF’s årlige general forsamling hvor alle medlemslandene kan stille med 3 deltakere og hvert land har 1 stemme.

CTIF utarbeider tekniske dokumenter. Disse er å betrakte som retningslinjer som medlemslandene anbefales å bygge inn i sine nasjonale regelverk. Men den mest aktive innsatsen i CTIF gjøres i de forskjellige CTIF komiteene.

 

 

SISTE NYHETER

Sponsorer