Velkommen til CTIF Norge

CTIF arrangerer skogbrannwebinar 28 april kl. 08:25 – 11:45

Lyng- og utmarksbrannen på Sotra i 2021 var utfordrende med sterk vind, høye temperaturer, fare for spredning til bebyggelse nær skog m.m. God innsats fra store styrker både lokalt, regionalt og skogbrannheilkopter forhindret at ytterligere flere hundre boliger gikk tapt.

Tema:

  • Kommunal kriseledelse og innsatsledelse på Sotra deler erfaringer.
  • Det settes fokus på beredskap og forebyggende tiltak på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, knyttet opp mot gress/lyng/kratt- og skogbrannhendelser Norge bør ha fokus på fremover.
  • NIBIO presenterer «Kartlag med nyttig informasjon om skogressurser».
  • Meteorologisk institutt informerer om bruk av digitale verktøy som kan være til nytte ved gress/lyng/ kratt- og skogbranner og satsningsområder inn mot skogbrannberedskap.
  • Professor og prosjektleder, Torgrim Log, Høgskulen på Vestlandet, har forsket på brannrisiko i randsonen natur/bebyggelse – og tiltak Norge bør ha fokus på fremover.
  • Norges mest erfarne skogbrannhelikopterpilot deler erfaringer fra innsatser som kan ha nytteverdi for innsatsledelse.

Målgruppe:

Nasjonale, regionale og kommunale beredskapsaktører, kommunal kriseledelse, operativ taktisk ledelse i Brannvesen, statlige forsterkningsressurser og reservestyrker som skal ivareta det fysiske slukkearbeidet i terrenget og inngå som en del av et lag eller en sektor i bekjempelse av gress/lyng/kratt- og skogbranner.

Mer informasjon og påmelding finner du her

 

 

 

CTIF er en internasjonal organisasjon som har som sin primære oppgave å fremme internasjonalt samarbeid innen områdene brannberedskap, redning og forebyggende brannvern. I dag er 39 land medlem i CTIF – blant disse også Norge. I tillegg er mange firmaer assosierte medlemmer.

CTIF ledes av «The Executive Committee». Denne består i dag av president, generalsekretær, kasserer og 5 visepresidenter. Hvorav en fra de assosierte medlemmene.

Admin for the Slovenian civil protectian and disaster reliet. Head og Slovenia National firefighter school. Before elected President in 2020, Mr Dubravac served as Vise President since 2015.

Milan Dubravac  President of CTIF international

The Executive Committee velges på Delegates Assembly som er CTIF’s årlige general forsamling hvor alle medlemslandene kan stille med 3 deltakere og hvert land har 1 stemme.

CTIF utarbeider tekniske dokumenter. Disse er å betrakte som retningslinjer som medlemslandene anbefales å bygge inn i sine nasjonale regelverk. Men den mest aktive innsatsen i CTIF gjøres i de forskjellige CTIF komiteene.

SISTE NYHETER

Sponsorer