Forest-fires commission

Skogbrannhelikopter på oppdrag på Notodden Bilde C. Halvorsen

Internasjonalt:
Komiteen har som oppgave å gjøre kjent de ulike land sin organisering og håndtering, øvelser og  opplæring, utstyr m.v. for de som skal bekjempe branner på et operativt nivå. Basert på dette skal  komitéen bidra til å finne løsninger for de utfordringer som vi har ved skogbranner.

Leder: For tiden ingen leder

email: 

Nasjonalt:
Komiteen i Norge har som oppgave å bidra med kompetanse til den internasjonale komitéen og sørge for at informasjon og læring kommer tilbake til norske brannvesen via CTIF.

Leder: Carina Halvorsen, email: Carina.halvorsen@skien.kommune.no
 
Link til den internasjonale komiteen: http://www.ctif.org/forest-fires