Styrets sammensetning
Leder: Ole J. Hansen, Brann/Redning – Oslo Lufthavn Epost: olejahansen@gmail.com telefon: +47 906 19 465
Nestleder: Ove Brandt, Finans Norge Epost: ove.brandt@finansnorge.no
Sekretær/kasserer: Janne Hovdenakk, NBLF Epost: janne@follobrannvesen.no telefon: +47 957 53 428
Styremedlem: Epost:
Styremedlem: Per Arne Lindvik, Teknologisk Institutt Epost:  pal@ti.no telefon: +47 911 23 985
Styremedlem: Jan Olav Vagle, Larvik Brannvesen Epost: jan.olav.vagle@larvik.kommune.no telefon: +47 982 31 744
Styremedlem: Carsten Aschim, DSBEpost: carsten.aschim@dsb.no telefon: +47 91 78 91 36
Styremedlem: Geir Thorsen, Ålesund brannvesen KF Epost: geir.thorsen@alesund.kommune.no telefon: +47 905 48 289
Norske medlemmer i CTIFs komiteer
Forest fires: Karina Halvorsen Skien brannvesen Epost: Carina.halvorsen@skien.kommune.no
Extrication and New Technology: Ingar Danielsen Epost:
Hazardous material: Magne Finholdt Epost:Magne.Finholth@gmail.com

Women in Fire and Rescue Services: Lise Peterson Epost:lise.peterson@rogbr.no

Fire Investigations Group: Geir Thorsen Epost:geir.thorsen@alesund.kommune.no 

Fire and Rescue at Airports: Trond Joranger

Epost: trond.joranger@avinor.no

Vara: Ole j. Hansen Epost:olejahansen@gmail.com

Fire Prevention:

Ta kontakt om du ønsker å være med i komiteen

 Tunnel fire: Per Arne Lindvik

Epost: pal@ti.no