Styrets sammensetning
Leder: Ole J. Hansen, Brann/Redning – Oslo Lufthavn Epost: olejahansen@gmail.com telefon: +47 906 19 465

Nestleder: Ove Brandt, Finans Norge Epost: ove.brandt@finansnorge.no

Sekretær/kasserer: Janne Hovdenakk, NBLF

Epost: janne@follobrannvesen.no telefon: +47 957 53 428

Styremedlem: Peter Due, Konsulent

Epost: peter@due.no telefon: +47 959 22 351

Styremedlem: Per Arne Lindvik, Teknologisk Institutt

Epost:  pal@ti.no telefon: +47 911 23 985

Styremedlem: Jan Olav Vagle, Larvik Brannvesen Epost: jan.olav.vagle@larvik.kommune.no telefon: +47 982 31 744
Styremedlem: Carsten Aschim, DSBEpost: carsten.aschim@dsb.no telefon: +47 91 78 91 36

Styremedlem: Geir Thorsen, Ålesund brannvesen KF

Epost: geir.thorsen@alesund.kommune.no telefon: +47 905 48 289

 

Norske medlemmer i CTIFs komiteer
Forest fires: Karina Halvorsen Skien brannvesen Epost: Carina.halvorsen@skien.kommune.no
Extrication and New Thecnology: Ingar Danielsen Epost:
Haxardous material: Magne Finholdt Epost:Magne.Finholth@gmail.com

Women in Fire and Rescue Services: Lise Peterson Epost:lise.peterson@rogbr.no

Fire Investigations Group: Geir Thorsen Epost:geir.thorsen@alesund.kommune.no 

Fire and Rescue at Airports: Ole j. Hansen Epost:olejahansen@gmail.com

Fire Prevention:

Ta kontakt om du ønsker å være med i komiteen