Webinar – Skogbrann 23 mars 2021

kr400.00

Tid:08:00 – 11:30

Pris: Ikke medlemmer kr. 400,-  Medlemmer kr. 250,-

FRIST for på melding: 22 mars 

Vi har ikke tilgang på EHF fakturering. Faktura sendes på epost, og det er derfor viktig at riktig epostadresse samt eventuelle referansenummer oppgis ved påmelding.

Dersom dere melder på flere deltakere på en påmelding må epostadressen til alle deltakere skrives på påmeldingen. Vi sender link til pålogging direkte til de påmeldte.

Mer informasjon: carina.halvorsen@skien.kommune.no (94143577) olejahansen@gmail.com eller 906 19 465.

 

Faktura vil bli tilsendt. Medlemsrabatten vil bli trukket fra på denne.

Beskrivelse

CTIF SKOGBRANNWEBINAR 23.mars 2021

Hvordan ruste oss for fremtidens skogbranner og hvordan kan samarbeid med skognæringen gi styrket skogbrannberedskap?

Kan Dimensjoneringsforskriften bidra til bedre skogbrannberedskap, og hva er de viktigste tiltakene nasjonalt og kommunalt for å styrke både forebygging og beredskap?

Dette og mer vil Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap informere om på årets CTIF skogbrannseminar.

Seminaret vil også ta for seg nyere forskning på området, tiltak for å forebygge gress-, lyng- og skogbrann og nyttige læringspunkter etter skogbranninnsatser.

Årets digitale CTIF skogbrannseminar avholdes 23.mars 2021 og er åpent for alle med interesse for skog og skogbrannberedskap.

 

Sted : Webinar

Tid:08:00 – 11:30

Pris: Ikke medlemmer kr. 400,-

        Medlemmer kr. 250,-

FRIST for på melding: 22.03.21

Vi har ikke tilgang på EHF fakturering. Faktura sendes på epost, og det er derfor viktig at riktig epostadresse samt eventuelle referansenummer oppgis ved påmelding.

Dersom dere melder på flere deltakere på en påmelding må epostadressen til alle deltakere skrives på påmeldingen. Vi sender link til pålogging direkte til de påmeldte.

Mer informasjon: carina.halvorsen@skien.kommune.no (94143577)  olejahansen@gmail.com eller 906 19 465.

 

program

 

 

08:00 – 08:25

Registrering/Pålogging/Filmvisning.

08:25 – 08:30

Åpning ved seminarleder og leder av CTIF Norge:

 

08:30 – 08:45

 

Nasjonale føringer – skogbrannberedskap:

DSB: Heidi Løfqvist, Sjefingeniør, Brann- og redning

–        Beredskapsanalysen fra 2019 bekreftet at vi ikke er forberedt og dimensjonert for framtidens skogbranner.

o   Hvordan vil forslag til dimensjoneringsforskrift bidra til bedre skogbrannberedskap?

o   Hva er de viktigste tiltakene nasjonalt og kommunalt for å styrke både forebygging og beredskap?

o   På hvilke områder kan Skogbrannutvalget få et tydeligere mandat og en mer aktiv rolle i beredskapsarbeidet framover?

(5.min avsatt til spørsmål til foredragsholder – benytt chatfeltet i ZOOM)

 

08:50 – 09:20

 

Debatt/diskusjon Vi er ikke rustet til å møte framtidens skogbranner – hva skal til, og hvem må gjøre det?

Debattleder: Dag Botnen, brannsjef, Haugaland Brann og redning IKS

09:20 – 09:25

Benstrekk

 

 

09:25 – 09:35

 

 

 

 

09:40 – 09:50

 

Forskning – styrkning av skogbrannberedskap:

MET: Håkon Mjelstad, statsmeteorolog

–        Skogbrannindeks basert på nytt FWI-system (Canadian), nå tilpasset lokale variasjoner og årstider.

(5.min avsatt til spørsmål til foredragsholder – benytt chatfeltet i ZOOM)

 

NIBIO: Marius Hauglin, forsker

–        Skogbrannkart – hva inneholder det, og hva kan det brukes til?

(5.min avsatt til spørsmål til foredragsholder – benytt chatfeltet i ZOOM)

 

 

 

09:55 – 10:05

 

Tiltak for å forebygge gress-, lyng- og skogbrann:

SKOGBRAND FORSIKRING: Kjetil Løge, Direktør skog

–        Retningslinjer for vakthold etter skogbrann.

–        Retningslinjer for godkjente bålplasser

(5.min avsatt til spørsmål til foredragsholder – benytt chatfeltet i ZOOM)

10:10 – 10:15

Benstrekk

 

 

10:15– 10:25

 

 

 

 

10:30 – 10:40

 

 

 

10:45 – 10:55

 

 

Forts. Tiltak for å forebygge gress-, lyng- og skogbrann:

MHBR: Trond Joar Kjenstadbakk, Brannsjef Midt Hedemark Brann- og redning

–        Prosjekt skogbrannberedskap Innlandet – samarbeid med skognæringen gir bedre ressursutnyttelse og styrket beredskap

(5.min avsatt til spørsmål til foredragsholder – benytt chatfeltet i ZOOM)

 

SKIEN BRANN- OG FEIEVESEN: Ove Stokkeland, Styreleder Skogbranntropper i Telemark/Brannsjef Skien Brann- og feievesen

–        Bruk av skogbrannreservestyrker og samarbeid med skognæring.

(5.min avsatt til spørsmål til foredragsholder – benytt chatfeltet i ZOOM)

 

LYNGBRENNERNE PÅ HAUGALAND: Ove Stumo, Haugaland Lyngbrannreserve

–        Gode erfaringer med bruk av løvblåser som slokkemetode

(5.min avsatt til spørsmål til foredragsholder – benytt chatfeltet i ZOOM)

11:00 – 11:05

Benstrekk

 

 

11:05 – 11:15

 

 

 

Nyttige læringspunkter etter skogbranninnsatser:

Skogforsk Sverige: Tomas Johannesson. 

–        Pågående prosjekter og læringspunkter etter skogbrannsommeren 2018 i Sverige.

(5.min avsatt til spørsmål til foredragsholder – benytt chatfeltet i ZOOM)

11:20 – 11:30

OPPSUMMERING OG TAKK FOR I DAG!