Webinar – Skogbrann 28 april 2022

kr400.00

 Bilde: John Arne Hellesø – Skogbrannhelikopter/Helitrans

Beskrivelse

 

CTIF SKOGBRANNWEBINAR 28 APRIL 2022

Lyng- og utmarksbrannen på Sotra i 2021 var utfordrende med sterk vind, høye temperaturer, fare for spredning til bebyggelse nær skog m.m. God innsats fra store styrker både lokalt, regionalt og skogbrannheilkopter forhindret at ytterligere flere hundre boliger gikk tapt.

 

  • Kommunal kriseledelse og innsatsledelse på Sotra deler erfaringer.
  • Det settes fokus på beredskap og forebyggende tiltak på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, knyttet opp mot gress/lyng/kratt- og skogbrannhendelser Norge bør ha fokus på fremover.
  • NIBIO presenterer «Kartlag med nyttig informasjon om skogressurser».
  • Meteorologisk institutt informerer om bruk av digitale verktøy som kan være til nytte ved gress/lyng/ kratt- og skogbranner og satsningsområder inn mot skogbrannberedskap.
  • Professor og prosjektleder, Torgrim Log, Høgskulen på Vestlandet, har forsket på brannrisiko i randsonen natur/bebyggelse – og tiltak Norge bør ha fokus på fremover.
  • Norges mest erfarne skogbrannhelikopterpilot deler erfaringer fra innsatser som kan ha nytteverdi for innsatsledelse.

 

Målgruppe:

Nasjonale, regionale og kommunale beredskapsaktører, kommunal kriseledelse, operativ taktisk ledelse i Brannvesen, statlige forsterkningsressurser og reservestyrker som skal ivareta det fysiske slukkearbeidet i terrenget og inngå som en del av et lag eller en sektor i bekjempelse av gress/lyng/kratt- og skogbranner.

 

Sted : Webinar

Tid:    08:25 – 11:45

Pris: Ikke medlemmer kr. 400,-

        Medlemmer kr. 250,-

Pris for grupper: 800,-

Pris for grupper medlem, 500,-  Skriv i kommentarfeltet om dere er medlem, og rabatt blir trukket fra ved utsendelse av faktura.

Ved påmelding for grupper, meld på 2 personer. Link til pålogging sendes ut til epostadressen til den som har meldt på gruppen.

Husk å skrive inn fakturaadresse med referanse, og organisasjonsnummer eller epost på påmeldigen.

 

FRIST for på melding: 26.04.22

 

Mer informasjon: carina.halvorsen@skien.kommune.no (94143577)  olejahansen@gmail.com eller 906 19 465.

 

 

 

08:00 – 08:25

Registrering/Pålogging/Bilder og film fra skogbrannhendelsen på Sotra i 2021

08:25 – 08:30

Velkommen! Kort info om CTIF.

Ole J. Hansen, Leder av CTIF Norge

08:30 – 08:45

FNs klimapanel (2021-2022) viser til en økning av ekstremvær med blant annet hetebølger. Dette vil påvirke vår skogbrannberedskap og hvordan vi må arbeide forebyggende i årene som kommer.

–       Hvordan redusere lyng/kratt- og skogbrannfare i Norge?

–       På hvilke områder kan og bør nasjonale, regionale og lokale aktører samarbeide om forebyggende skogbrannberedskap?

Ove Stokkeland, nestleder i Norsk brannbefals landsforbund (NBLF)

Legg inn spørsmål til foredragsholder i chatfeltet i ZOOM)

08:45 – 08:55

«Vind- og værforhold» bidro til at skogbrannen på Sotra klarte å krysse Kårtveitpollen, et 260 meter bredt sund

–       Digitale verktøy som kan gi en oversikt av spredningsfare for skogbrann.

–       Hva ser MET på som viktige satsningsområder inn mot skogbrannberedskap fremover?

 Håkon Mjelstad, statsmeteorolog, Meteorologisk Institutt (MET)

Legg inn spørsmål til foredragsholder i chatfeltet i ZOOM)

08:55 – 09:10

Et hus brant med og ca 400 boliger og rundt 1000 personer ble evakuert ifm brannen på Sotra.

–       Erfaringer som kan ha nytteverdi for andre kommuner/brannvesen.

–       Innspill til forebyggende tiltak på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

Kommunal kriseledelse – Øygarden kommune

 Legg inn spørsmål til foredragsholder i chatfeltet i ZOOM)

09:10 – 09:20

Benstrekk

09:20-09:45

Vind- og værforhold bidro til at en gressbrann spredde seg til flere kvadratkilometer med gress/lyng/kratt- og skogbrann i Øygarden. 

–       Erfaringer som kan ha nytteverdi for andre kommuner/brannvesen.

–       Innspill til forebyggende tiltak på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

Brann- og redningsledelse/Innsatsledelse – Øygarden brann- og redning KF

 Legg inn spørsmål til foredragsholder i chatfeltet i ZOOM)

09:45-10:10

Statlige forsterkningsressurser (lederstøtte). 

–       Erfaringer fra lederstøtte som kan ha nytteverdi for innsatsledelse i andre kommuner/brannvesen.

–       Innspill til forebyggende tiltak på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

Lederstøtte skogbrannhelikopter

Legg inn spørsmål til foredragsholder i chatfeltet i ZOOM)

10:10-10:35

Statlige forsterkningsressurser (skogbrannhelikopter). 

–       Erfaringer fra skogbrannhelikopter som kan ha nytteverdi for innsatsledelse i andre kommuner/brannvesen.

–       Innspill til forebyggende tiltak på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

Pilot, Helitrans, skogbrannhelikopter, John Arne Hellesø

Legg inn spørsmål til foredragsholder i chatfeltet i ZOOM)

10:35-10:50

Benstrekk

10:50-11:05

Forskning og styrkning av skogbrannberedskap:

·         «Kartlag med informasjon om skogressursene – et verktøy for innsatsledelse og i beredskapsarbeid».

NIBIO, Forsker og prosjektleder, Marius Hauglin

Legg inn spørsmål til foredragsholder i chatfeltet i ZOOM)

11:05 – 11.20

Forskning og styrkning av skogbrannberedskap:

·         Brannrisiko i randsonen natur / bebyggelse – Hva vil være de viktigste forebyggende gress/lyng/kratt- og skogbranntiltak Norge bør ha fokus på fremover?

Høgskulen på Vestlandet, Professor og prosjektleder, Torgrim Log

Legg inn spørsmål til foredragsholder i chatfeltet i ZOOM)

11:20- 11:35

 

 

 

Nasjonale tiltak og anbefalinger:

·         Hva vil være de viktigste tiltakene nasjonalt og kommunalt for å styrke skogbrannforebygging og lyng/kratt- og skogbrannberedskap?

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap/skogbrannutvalget (?)

Legg inn spørsmål til foredragsholder i chatfeltet i ZOOM)

11:35 – 11:45

OPPSUMMERING OG TAKK FOR I DAG!

v/ Ove Stokkeland, nestleder i Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) og Ole J. Hansen, Leder av CTIF Norge