SKOGBRANNSEMINAR CTIF 2019 – 14 Mai 2019

Sted: Høgskolen i Bø, Telemark, Gullbringvegen 36, 3800 Bø – Auditorium 5-118

Vi ønsker alle deltakere velkommen til en praktisk- pedagogisk dag med skogbrannberedskap!

Klimaendring og nye type branner. Hvordan håndtere mange hendelser? Hva gjør vi når bebyggelse eller en aktivitetspark er truet? Samarbeid med skognæringen. Presentasjon av prosjekt nye læremidler og organisering av skogbrannberedskap-

Vi innbyr til et spennende og lærerikt skogbrannseminar med fokus på samvirke, taktisk ledelse, helikopterstøtte, HMS, organisering av ressurser på bakkenivå, slukketeknikker, og erfaringsoverføring og læring etter øvelser og hendelser!

For de som ankommer 13.5 blir det frivillig faglig opplegg fra 12.00 – 17.00

Målgruppe: Kommunal kriseledelse. Skognæring. Fylkesmann. Operativ taktisk ledelse i Brannvesen, Sivilforsvar og Skogbranntropper som skal ivareta det fysiske slukkearbeidet i terrenget og inngå som en del av et lag eller en sektor i bekjempelse av skogbrann.

 

Tidspunkt:14 mai  kl. 09:00 – 17:00

Deltakeravgift: Kr. 1000,- per deltaker.

 

Overnatting 13 – 14 mai og fellesmiddag 13 mai må bestilles av den enkelte.

Ved bestilling, henvis til Bookingnr. 103447

Bø Hotell.

Gullbringvegen 32, 3800 Bø 
Telefon: (+47) 35 06 08 00

Pris for fellesmiddag og hotell  kr. 1375,-

 

Spørsmål kan rettes til; Carina Halvorsen på tlf. 94143577 eller e-post; carina.halvorsen@skien.kommune.no

Program