CTIF SKOGBRANNWEBINAR 23.mars 2021

Hvordan ruste oss for fremtidens skogbranner og hvordan kan samarbeid med skognæringen gi styrket skogbrannberedskap?

 

Kan Dimensjoneringsforskriften bidra til bedre skogbrannberedskap, og hva er de viktigste tiltakene nasjonalt og kommunalt for å styrke både forebygging og beredskap?

Dette og mer vil Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap informere om på årets CTIF skogbrannseminar.

Seminaret vil også ta for seg nyere forskning på området, tiltak for å forebygge gress-, lyng- og skogbrann og nyttige læringspunkter etter skogbranninnsatser.

Årets digitale CTIF skogbrannseminar avholdes 23.mars 2021 og er åpent for alle med interesse for skog og skogbrannberedskap.

Påmeldingen er lukket.