Fagwebinar – Sikkerhet på veg og innsatspersonellets psykiske helse

  • Arbeid på eller ved veg etter ulykker er forbundet med høy risiko. Det har vært flere fatale hendelser og mange mindre ulykker gjennom årene. Hvordan kan brannvesenet redusere risikoen og oppnå en tryggere arbeidsplass?
  • Arbeidsoppgaver og inntrykk ved hendelser påvirker hver enkelt på forskjellige måter. Er vi flinke nok til å ivareta oss selv og hverandre?

 CTIF Norge inviterer til webinar tirsdag 10.oktober 2023 kl. 18:00 – 20:00

 

Program:

  • Velkommen ved Ole J. Hansen, leder av CTIF Norge
  • «Uoppmerksomheten i trafikken er økende» Nasjonal veileder for sikkerhet ved akutte hendelser på eller ved veg, Carsten Aschim, DSB
  • Normale reaksjoner på unormale hendelser» Innsatspersonell og psykisk helse,  Anders Chr. Geertsen, psykolog og brannkonstabel

Målgruppe for webinar er heltid og deltidspersonell i brannvesenet

 

Pris: Ikke medlemmer kr. 500,-        Medlemmer kr. 350,-

Pris for grupper: 1000,-     Gruppe medlem, 700,-  Skriv i kommentarfeltet om dere er medlem, og rabatt blir trukket fra ved utsendelse av faktura.

Ved påmelding for grupper, meld på 2 personer. Link til pålogging sendes ut til epostadressen til den som har meldt på gruppen.

Mer informasjon:  olejahansen@gmail.com eller 906 19 465.

FRIST for påmelding: 09.10.2023

 

 

Link til påmelding