CTIF takker forelesere og deltakere for et flott gjennomført seminar med tema BRANNSIKKERHET PÅ AVFALLSANLEGG

 

Brann i  avfallsanlegg er en kjent utfordring for bransjen og brannvesenet. Over en 5 års periode har det vært 228 branner i avfallsanlegg, i tillegg er det antageligvis flere branntilløp som ikke er registrert. Tilsynsaksjonene som miljødirektoratet og DSB koordinerte i 2019, avdekket at halvparten av de kontrollerte anleggene hadde ett eller flere alvorlige avvik. Det ble blant annet avdekket at 50 anlegg hadde mangler når det gjaldt brannrisikoanalyse. Med bakgrunn i utfordringer denne rapporten har avdekket, inviterer CTIF til et dagseminar med tema, Brannsikkerhet i avfallsanlegg.

Vi har invitert noen av landets fremste eksperter innen området. Juridisk utredningsleder Anita Kronlund i DSB vil innlede med bakgrunn for tilsynsaksjonen og hvordan er situasjonen sett fra deres side i dag. 
En av de store utfordringene på et avfallsanlegg er jo å oppdage en ulmebrann. Vi har derfor invitert Bjarne Hagen fra branningeniørlinjen ved Høgskolen Stord og Haugesund til å si litt om hvordan oppdage en ulmebrann.

Dere vil også få høre erfaringer fra virkelige hendelser. Vakthavende Brannsjef Rogaland Brann og Redning vil ta oss gjennom brannen på IVAR som er en av de største og mest omfattende branner på et avfallsanlegg.

Deretter vil noen av landets mest erfarende branningeniører, Håkon Winterseth i FIRESAFE og ingeniør Arnstein Fedøy i Igneus gi viktige innspill til hva en må tenke på når en skal prosjektere for å få et brannsikkert avfallsanlegg.
Begge har bred erfaring innen brannteknisk prosjektering

 

 

 

Agenda

08:30

Registrering / Kaffe

09.00

Åpning v/ CTIF           

09.15

Tilsynsrapporten fra Miljødirektoratet og DSB
Juridisk utredningsleder. Anita Kronlund

10:00

Pause

10.15

Ulmebrann, fare for og hvordan hindre/oppdage                           

Bjarne Hagen Førsteamanuensis ved HVL

11.00  

Brannen på IVAR Avfallsanlegg

Tom Meyer, Vakthavende Brannsjef Rogaland Brann og Redning

12.00

Lunsj

13:00

Prosjektering av Brannsikkerhet i avfallsanlegg

Faglig leder Håkon Winterseth, FIRESAFE

13:45

Pause

14:00

Valg av slokkesystem / Slokkeanlegg

Arnstein Fedøy, Igneues

14:45

 

Paneldebatt –  Spørsmål – oppsummering    v/møteleder Ove Brandt

15:30

Spørsmål – oppsummering    v/møteleder Ove Brandt