Brannmannen og Ambulanseforum inviterer til Webinar den 20. april kl. 17-20.

Brannvesenet og frivillige akutthjelpere blir i økende grad sendt ut før ambulanse og profesjonell helsehjelp kan komme til stedet ved akutte helseoppdrag. Antallet helseoppdrag hos branntjenesten har økt så mye at hos noen brannvesen utgjør det den største oppdragskategorien.

Det pågår en debatt om i hvilken grad man skal basere seg på akutthjelpere i prehospital akuttmedisin. Skal helses responstid stoppes også når andre ressurser enn en tobemannet ambulanse kommer til stedet? Vil brann sine akutthjelpere eller frivillige akutthjelpere være komfortable med å stoppe responstidsklokka?

I bunn og grunn handler det om organiseringen av førstehjelps- og helseberedskapen utenfor sykehus nasjonalt, om ambulansedekningen og om deltidsbrannmenn og frivillige føler seg trygge og kompetente nok som akutthjelpere.

 

Mer informasjon og påmelding finner du her.