Velkommen til CTIF Norge

CTIF er en internasjonal organisasjon som har som sin primære oppgave å fremme internasjonalt samarbeid innen områdene brannberedskap, redning og forebyggende brannvern. I dag er 39 land medlem i CTIF – blant disse også Norge. I tillegg er mange firmaer assosierte medlemmer.

CTIF ledes av «The Executive Committee». Denne består i dag av president, generalsekretær, kasserer og 5 visepresidenter. Hvorav en fra de assosierte medlemmene.

The Executive Committee velges på Delegates Assembly som er CTIF’s årlige general forsamling hvor alle medlemslandene kan stille med 3 deltakere og hvert land har 1 stemme.

CTIF utarbeider tekniske dokumenter. Disse er å betrakte som retningslinjer som medlemslandene anbefales å bygge inn i sine nasjonale regelverk. Men den mest aktive innsatsen i CTIF gjøres i de forskjellige CTIF komiteene.

President Tore Eriksson fra Sverige

Internasjonale komiteer

 

Women in Fire and Rescue Services

Hovedaktiviteter / formål med arbeidet i komiteen: 

Oppfordre brann- og redningstjenester til å være inkluderende for alle.  Utvikle og gi anbefalinger for å forbedre kvinners arbeidsforhold Utvikling av stillingsbeskrivelser, samt utvikle et spørreskjema for å studere det psykologiske klimaet og tilpasningen av kvinner i jobben. Årlig publisering i CTIF World Fire Statistikk vedrørende informasjon om kvinners aktivitet på feltet.  

Internasjonalt:

Leder: Mira Leinonen, Finland.

e-post: mirafoni112@gmail.com

Nasjonalt:

Leder: Lise Peterson

epost: lise.peterson@rogbr.no

SISTE NYHETER

Sponsorer