Klikk på følgende lenke for å hente opp info: https://www.dsb.no/lover/brannvern-brannvesen-nodnett/artikler/skogbrann/

 

Håndbok om etablering og organisering av skogbranntropper ligger nå tilgjengelig på DSB’ nettsider, under tips og råd brann- og redningsvesenet

Skogbrand Forsikring har i samarbeid med Skogbranntropper i Telemark utarbeidet en Håndbok om etablering og organisering av skogbranntropper. Håndboken deler erfaringer og eksempler fra etablering, organisering og drift av skogbranntropper. Boken gir tips og råd i forbindelse med etablering av skogbrannreservestyrker/omorganisering av eksisterende skogbrannreserve/videreutvikling av samarbeid med skognæring. Håndboken kan lastes ned via: https://www.dsb.no/lover/brannvern-brannvesen-nodnett/artikler/skogbrann/ eller bestilles i A5-format.

 

Kontakt Skogbrand Forsikring kl@skogbrand.no eller  carina.halvorsen@skien.kommune.no for mer info.