Skremmende at stat og fylke ikke tar tunnelsikkerheten på alvor

Brannsjefen truer med å stenge tunneler, link til artikkel i NRK Møre og Romsdal

 

-Sikkerheten i norske tunneler er i dag alt for dårlig. Vi må forebygge ulykkene og sørge for at nødvendige utstyr er på plass når ulykken likevel er ute. Det er skremmende at stat og fylke ikke tar dette på alvor, sier brannsjef i Ålesund Geir Thorsen.

Nå etterlyser brannsjefen i Ålesund en egen plan for tunnelsikkerhet. En slik plan var også en del av konklusjonen etter Riksrevisjonens rapport i 2016 om tilstanden i norske tunneler.

-Hvor mange mennesker må omkomme i en tunnelbrann før midler til oppgradering av tunnelene i Norge blir prioritert og noen tar grep, spør brannsjefen i Ålesund.

Brannsjefen i Ålesund har tidligere sendt rapport etter tilsyn til fylkeskommunen med avvik på manglende handlingsplan for nødvendige tiltak i tunnelene i hans ansvarsområde. Det er gitt varsel om mulige reaksjoner, også bøter overfor Møre og Romsdal fylkeskommune, dersom ikke alle tunnelene tilfredsstiller sikkerhetskravene i tunnelsikkerhetsforskriften innen 1.januar 2025.

-I ytterste konsekvens kan det bli aktuelt å stenge tunneler som ikke ivaretar sikkerheten til dem som ferdes der, sier Geir Thorsen.

Rapporten til Riksrevisjonen i 2016 konkluderte med skarp kritikk av både Samferdselsdepartementet, Vegdirektoratet og Statens vegvesen. Rapporten viste blant annet til at halvparten av tunnelene ikke hadde gjennomført lovpålagte brannøvelser de siste fire årene. I tillegg manglet både risikoanalyser, retningslinjer, oppfølging og informasjon til trafikanter om sikker adferd i tunneler.

6.juni 2019 bestilte Samferdselsdepartementet en utredning av nasjonale føringer for riks- og fylkesvegnettet fra Vegdirektoratet, der også tidsfrister i tunnelforskriftene skulle vurderes. Brev datert 12.juni 2020 fra Statens vegvesen viser nå at Vegdirektoratet foreslår å åpne for nye muligheter for ytterligere fem års forlengelse av oppgraderingskravene av tunnelene etter søknad til Vegdirektoratet, med ny frist frem til 01.01.2031.

-At Vegdirektoratet nå igjen foreslår å åpne for at fylkene kan få en ytterligere forlengelse av sikkerhetskravene på tunneler etter søknad er mildt sagt hårreisende og skremmende. Det er ansvarsfraskrivelse på sitt verste og jeg frykter at mange liv kan gå tapt før nødvendige grep blir tatt, sier brannsjef Geir Thorsen i Ålesund brannvesen KF. 

Fakta:

  • Over to ganger hver måned er det hendelser i norske tunneler som har stort skadepotensiale og kan utvikle seg til storbranner.
  • EU`s regler for tunnelsikkerhet ble vedtatt i 2004 og de nye sikkerhetskravene for tunneler i Norge skulle vært innført inne utgangen av 2014.
  • I 2007 kom en ny sikkerhetsforskrift for tunneler på riksveiene, og i 2014 ble denne utvidet til også å omfatte fylkesveiene i landet. Fristen for nødvendig oppgradering av tunnelene i henhold til minimumskravene for sikkerhet ble da satt til 1. januar 2020.
  • Fylkeskommuner med mange og lange tunneler har hatt mulighet til å få forlenget fristen inn til fem år. Noen fylkeskommuner har benyttet seg av denne muligheten. Ny frist for oppgradering av alle tunnelene som er omfattet av forskriftene, ble da 1. januar 2025.
  • Fremdeles mangler 135 tunneler i Norge oppgradering etter sikkerhetskravene. Dette gjelder spesielt ett-løps tunnelene.
  • Statistisk sett skjer det færre ulykker i tunnel en på vanlig vei i Norge, men konsekvensene av en tunnelbrann kan bli enorme.
  • Spesielt brann i ett-løpstunneler gir store utfordringer for både ferdende og nødetatene; sterk røykutvikling og varme med lange rømningsveier er et skrekkscenario for trafikantene med dårlig med merking, dårlig med slukkeutstyr, manglende nødtelefoner, problemer med å få snudd og dårlig ventilasjon. Lange innsatsveier, ekstrem røykutvikling og varme gir dessuten svært krevende redningsforhold for brannvesenet.
  • Større tunnelbranner de senere årene; Oslofjordtunnelen 2011, Gudvangatunnelen 2013, Skatestraumtunnelen 2015, Gudvangatunnelen 2015, Oslofjordtunnelen 2017, Fjærlandstunnelen 2017, Bømlafjordtunnelen 2018, Bergensbanen 2018, Gudvangatunnelen 2019, Munkebotntunnelen 2020, Frudalstunnelen 2020, Hundvågstunnelen 2020, Høgsettunnelen 2020.

For mer informasjon ta kontakt med brannsjef i Ålesund:

Geir.thorsen@alesund.kommune.no

Tlf 905 48 289

Brev fra Statens vegvesen: Statens vegvesen – forlengelse av krav i tunnelsikkerhetsforskriften

 

 RAPPORT OM BRANN I VOGNTOG PÅ E16 I GUDVANGATUNNELEN I AURLAND 30. MARS 2019

https://havarikommisjonen.no/Vei/Avgitte-rapporter/2020-04